Cập nhật thông tin chuyển nhượng đất nền, nhà phố, biệt thự, dinh thự, shophouse, căn hộ tại dự án Swanbay Swanpark Nhơn Trạch Đồng Nai. Chuyển nhượng đất nền, nhà phố, shophouse dự án Gem Sky World ở Long Thành, Đồng Nai. Chuyển nhượng Aqua City, Đảo Phượng Hoàng Phoenix ở Long Hưng, Biên Hòa, Đồng Nai.

Chuyển nhượng gem sky world

Giá:2.100.000.000
Giá:2.200.000.000
Giá:2.200.000.000

CHUYỂN NHƯỢNG TẠI SWANBAY

Chuyển nhượng Swanbay

Biệt thự đơn lập vườn

Giá:12.500.000.000
Giá:5.600.000.000

Chuyển nhượng Swanbay

Biệt thự đơn lập Pháp J07.XX

Giá:12.500.000.000

Chuyển nhượng Swanbay

Biệt thự đơn lập Pháp J08.XX

Giá:14.000.000.000
Giá:2.694.000.000

Chuyển nhượng Swanbay

Dinh Thư Pháp J09.XX View Sông

Giá:21.000.000.000
Giá:15.500.000.000

CHUYỂN NHƯỢNG TẠI SWANPARK

Chuyển nhượng Swanpark

Biệt thự Cát Tường SwanPark 1A

Giá:6.400.000.000

Chuyển nhượng Swanpark

Bán chuyển nhượng SwanPark 1B

Giá:7.300.000.000